zoznam_banner2

Míľniky

1101

hodnoty

Spolupráca zameraná na ľudí, inováciu, zákazníka a obojstranne výhodnú spoluprácu.Buďte optimistickí, pracujte ruka v ruke a inovujte, aby ste dosiahli skvelé výsledky.

551

Prístup k trhu

Feigete študuje potreby vertikálneho trhu;podporuje partnerstvá so zákazníkmi a spolieha sa na hĺbkový kvalitatívny výskum a strategickú analýzu.

Zákazník prispôsobený potrebám trhu;budovať hlboký vzťah so zákazníkom.

611

Organizačná štruktúra

Feigete buduje tímovú prácu a vzájomnú dôveru;využíva interdisciplinárne projektové tímy;zachytáva príležitosti.

31

Operačný systém

Operácie Feigete umožňujú efektívne a efektívne reakcie na to, aby sa stali poprednými spoločnosťami v oblasti IOT RFID hardvéru a biometrického hardvéru.

211

Ľudské zdroje

Feigete sa spolieha na špičkové medzinárodné talenty;Zlepšiť realizovateľný stimulačný mechanizmus ľudských zdrojov, aby sa zabezpečil maximálny úžitok podniku.